Sohbet Ses

ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

FİRMA ARAMA

GÖRÜŞMELERİM

Favorilerim

Bilimsel Program


07.11.2020
08.11.2020
07.11.2020
08:30 - 09:10
SALON 1

AÇILIŞ

Açılış Konuşması Ahmet Zeki Işık
07.11.2020
09:10 - 09:20
SALON 1

ARA

07.11.2020
09:20 - 09:50
SALON 1

KEYNOTE

*Oturum Başkanı : Kutay Biberoğlu
Üreme Cerrahisi: Dünyada ve Ülkemizdeki Durum Gürkan Uncu
07.11.2020
09:50 - 10:00
SALON 1

ARA

07.11.2020
10:00 - 11:30
SALON 1

OTURUM 1 - ÜREME GENETİĞİ - TARAMA TESTLERİ

*Oturum Başkanı : Hülya Kayserili , Volkan Baltacı
Universal carrier screening – Türkiye’de gerekli mi? Volkan Baltacı
PGT-M teknolojileri ile Monogenik hastalıkların hepsi taranabilir mi? Luis A. Alcaraz
Zenginleştirilmiş PGT-M teknolojisi ile tek hücre kaynağından PGT-A kombinasyonu Michelle Fraser
2020'de taşıyıcı taraması ve PGT'nin sorunları: İnvaziv prenatal test ve yakın ultrason takibi daha iyi bir alternatif olabilir mi? Hülya Kayserili
07.11.2020
11:30 - 11:40
SALON 1

ARA

07.11.2020
11:40 - 12:10
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU

Taşıyıcılık Taramasında Dijital Raporlama Doron Behar
NGS Tabanlı PGT-M Uygulamaları Süleyman Aktuna
07.11.2020
12:10 - 12:20
SALON 1

ARA

07.11.2020
12:20 - 12:50
SALON 1

KEYNOTE

*Oturum Başkanı : Tülay İrez
PGT-M Dünyada ve Ülkemizdeki Durum Evrim Ünsal
07.11.2020
12:50 - 13:00
SALON 1

ARA

07.11.2020
13:00 - 13:15
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU - PKOS ve İNOZİTOLLERİN TEDAVİDEKİ YERİ

*Oturum Başkanı : Ercan Baştu
Faruk Buyru
07.11.2020
13:15 - 13:30
SALON 1

ARA

07.11.2020
13:30 - 15:00
SALON 1

OTURUM 2 - DONDURULMUŞ EMBRYO TRANSFERİ

*Oturum Başkanı : Faruk Buyru , Ömer Erbil Doğan
Kimlerde donmuş transfer birinci seçenek olmalıdır? Tayfun Çok
Korpus luteum neden lazım, dondurulmuş transferin maternal riskleri Sedat Kadanalı
İdeal dondurulmuş transfer protokolü nedir? Davut Güven
Donmuş embryo transferinde endokrin monitorizasyonun yeri var mı? Mehtap Polat
07.11.2020
15:00 - 15:15
SALON 1

ARA

07.11.2020
15:15 - 16:15
SALON 1

PANEL 1 - BAŞTAN SONA YÜT SİKLUSU

*Moderatör : Barış Ata
Panelist Bülent Urman
Panelist Hakan Yaralı
Panelist Ahmet Zeki Işık
Panelist Esra Bulgan Kılıçdağ
07.11.2020
16:15 - 16:30
SALON 1

ARA

07.11.2020
16:30 - 17:00
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU - IVF TEDAVİSİ LUTEAL FAZ DESTEĞİNDE DİDROGESTERON

*Oturum Başkanı : Ahmet Zeki Işık
Barış Ata
07.11.2020
17:00 - 17:15
SALON 1

ARA

07.11.2020
17:15 - 18:15
SALON 1

PANEL 2 - EMBRİYOLOJİ PANELİ: UZMAN PANELİ - İYİ BİR IVF LABORATUVARINDA STANDARTLAR NELERDİR?

*Moderatör : Başak Balaban , Necati Fındıklı
Panelist Sinan Özkavukçu
Panelist İpek Keleş
Panelist Cihan Çakır
Panelist Cihan Halıcıgil
07.11.2020
18:15 - 18:30
SALON 1

KAPANIŞ

08.11.2020
08:45 - 09:45
SALON 1

SÖZEL BİLDİRİLER

*Oturum Başkanı : Sezcan Mümüşoğlu , Işıl Kasapoğlu
SB1 - 5.Gün Dondurulmuş Çözülmüş Embriyo Transferinde Nötrofil Lenfosit Oranının Abortusu Öngörmede Etkisi Var Mıdır? Nur Güngör
SB2 - Endometrioma ve Tubo-Ovaryan Abse Birlikteliği: Kliniğimizin Deneyimleri Nurten Şen
SB3 - İnsan Semeninde Östrojen Reseptörleri; Erkek İnfertilitesi ile İlişkisi Vildan Aydoğan
SB4 - Rektum Kanseri Tanılı Hastada Fertilite Koruyucu Yaklaşım; Bir Olgu Sunumu Koray Görkem Saçıntı
SB5 - Taze Embriyo Transferi Sonrası Gelişen Over Torsiyonu: Over Detorsiyonu Sonrası Devam Eden Gebelik Mustafa Demir
SB6 - Spontan Ovaryen Hiperstimulasyon Sendromu Onur Bektaş
SB7 - Üniversite Öğrencilerinin Menstrüel Sağlık ve Kontrasepsiyon Hakkında Bilgi ve Tutumu: Üreme Sağlığı Eğitimi Gerekli mi? Şebnem Tosun
SB8 - Abortus İmminens Hastalarında Maternal Scube 1 Düzeyleri Emre Destegül
SB9 - Malignite Nedeniyle Fertilite Koruyucu Yöntem Olarak Kombine Teknik: Over ve Oosit Kriyoprezervasyonu Koray Görkem Saçıntı
SB10 - Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı Olan Hastalarda İntravenöz İntralipid Kullanımının Gebelik Sonuçlarına Etkisi İlknur Mutlu
SB11 - Covid-19 Enfeksiyonunun Sezaryen Oranlarına Etkisi Aliye Nigar Serin
SB12 - Ovaryan Stimülasyon ve Yapay Siklus Donmuş-Çözülmüş Embriyo Transfer Hazırlığındaki Endometrial Kalınlıkların Karşılaştırılması Engin Türkgeldi
SB13 - Düşük Over Rezervli Hastalarda Sadece Klomifen Sitrat ile Overyan Stimulasyonunun Sonuçları Sebile Güler Çekiç
08.11.2020
09:45 - 10:00
SALON 1

ARA

08.11.2020
10:00 - 10:30
SALON 1

KEYNOTE

*Oturum Başkanı : Cemal Posacı
IVF'te 40 yılda neler oldu - onumuzdeki 10 yılda neler olabilir? Bülent Urman
08.11.2020
10:30 - 10:40
SALON 1

ARA

08.11.2020
10:40 - 11:40
SALON 1

PANEL 3 - A'DAN Z'YE İNFERTİLİLTE DEĞERLENDİRMESİ ve IVF DIŞI TEDAVİLER

*Moderatör : Gürkan Bozdağ
Panelist Cem Somer Atabekoğlu
Panelist Semra Kayataş Eser
Panelist Berfu Demir
Panelist Yaprak Üstün
08.11.2020
11:40 - 11:50
SALON 1

ARA

08.11.2020
11:50 - 12:05
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU - GIDA TAKVİYELERİNİN 5N1K'sı

*Oturum Başkanı : Ahmet Zeki Işık
Tansu Küçük
08.11.2020
12:05 - 12:15
SALON 1

ARA

08.11.2020
12:15 - 12:45
SALON 1

UYDU SEMPOZYUMU - IVF TEDAVİLERİNDE MENOPUR BEKLENTİYİ NASIL KARŞILAR?

*Oturum Başkanı : Ahmet Zeki Işık
Panagiotis Drakopoulos
08.11.2020
12:45 - 12:55
SALON 1

ARA

08.11.2020
12:55 - 14:25
SALON 1

OTURUM 3 - ÜREME CERRAHİSİ

*Oturum Başkanı : Gürkan Uncu , Yakup Kumtepe
Septum rezeksyionu endikasyonu var mıdır? Engin Türkgeldi
Endo eksizyonu için herhangi bir endikasyon var mıdır? Sezcan Mümüşoğlu
Over rezervine zarar vermeden endometrioma eksizyonu yapılabilir mi? Işıl Kasapoğlu
Derin infiltratif endometriosis cerrahisi fertiliteyi iyileştirir mi? Ercan Baştu
08.11.2020
14:25 - 14:40
SALON 1

ARA

08.11.2020
14:40 - 16:10
SALON 1

OTURUM 4 - IVF LABORATUVARINDA TARTIŞMALI KONULAR

*Oturum Başkanı : Berrin Avcı , Elif Güler Ergin
Freeze-all uygulamalarına laboratuvar gözünden bakış: Fayda mı, ek yük mü? Murat Başar
Tek aşamalı mı yoksa ardışık kültür mü? Tekli mi grup kültürü mü? Hakan Yelke
Azospermik olmayan erkeklerde testiküler sperm kullanımı Kerem Dirican
IVF Laboratuarında Kalite kontrol ne demek? Ronny Janssens
08.11.2020
16:10 - 16:25
SALON 1

KAPANIŞ